Polish Breaking Championships – Mistrzostwa Polski Federacji Breaking 2021 (Wirująca strefa)

Polish Breaking Championships – Mistrzostwa Polski Federacji Breaking (Wirująca strefa)
25 września Miasto Łomża
Kategorie Polskiej Ligi Breaking (ranking)
-1vs1 do lat 8 Bboy/Bgirl*
-1vs1 do lat 11 Bboy/Bgirl*
-1vs1 do lat 16 Bboy/ Bgirl*
-1vs1 16+ Bboy/Bgirl*
Kategoria dodatkowa:
-Breaking Battle 3vs3 open
*w kategorii mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadające Obywatelstwo polskie
Sędziowie:
– Freeze 🇸🇪
– Thomaz 🇵🇱
– Hefo 🇵🇱
MC:
– Gregory 🇵🇱
– Rademenez 🇵🇱
DJ:
-TBA
-TBA
Nagrody:
-Pula nagród to aż 18 000 zł!!!
Zapisy na Polish Breaking Championships:
mpbreaking2021@gmail.com
UWAGA! Zgłoszenia przyjmujemy max do 20.09
Zgłoszenie prosimy wysyłać w formie wzoru:
– Imię Nazwisko
– Numer kontaktowy
– Kategoria
– Ekipa
– Miasto
– ewentualne informacje o starcie w kategorii 3vs3 open
Jeżeli potrzebujecie faktury, dołączycie taką informację wraz z danymi przy zgłoszeniu.
Opłata startowa za 1 osobę wynosi 40 zł.
-startowe w przypadku udziału w dwóch kategoriach tj. 1vs1 i 3vs3 wynosi 60 zł
UWAGA! Płatność tylko przelewem.
Nie zwracamy wpłaconych opłat startowych.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Twórczego Działania BKStep
Nr rachunku:
08876200090009093920000010
Tytułem: MPB imię nazwisko + kategoria
Organizatorzy:
– Stowarzyszenie Twórczego Działania „BKSTEP”
– Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk- Twórczych
– Polska Federacja Breaking